Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky donáškovej služby Pizzagalileo.sk (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup na webstránke internetového obchodu pizzagalileo.sk.

2. Objednávka
Pre objednanie tovaru nie je nutné byť zaregistrovaný v online shope na www.pizzagalileo.sk. Vyplnením a odoslaním objednávky zákazníkovi príde mail na príslušnú mailovú adresu o potvrdení objednávky. Po obdržaní spomenutého mailu je možné objednávku zrušiť alebo zmeniť do 5 minút telefonicky.

3. Platba
Platbu je možné zrealizovať osobne na prevádzke počas otváracích hodín, prípadne pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou alebo stravnými lístkami. Akceptujeme všetky druhy stravných lístkov.

4. Dodacie a platobné podmienky
V prípade dodania rozvozom Pizza Galileo cena za dovoz závisí od adresy doručenia. Bližšie informácie nájdete v časti Doprava. Objednávka je dodávaná rozvozcom (kuriérom) Pizza Galileo po prvé uzamykateľné dvere. Iné miesto doručenia ako po prvé uzamykatzeľné dvere závisia od množstva objednávok a ochoty rozvozcu (v prípade nutnosti rozvozca odnesie objednávku aj na poschodie). 

Predávajúci sa zaväzuje:

Kupujúci sa zaväzuje:

5. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované:

Záruka:
Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní donáškovou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru:

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie:

6. Obaly

Pri preprave pizze a hotových jedál podľa § 17 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, sme povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri osobnom odbere alebo donáške zákazníkovi baliť. Na základe toho poskytujeme termoobaly, pizza krabice a plastové uzatvárateľné hygienicky nezávadné obaly pri prevoze pizze a hotových jedál.